ปลาวาฬที่ไม่ใช่ปลาแล้วไม่ได้ท้องด้วย แต่คนวาดมันวา..

✨   นายกฤติน กลิ่นแก้ว