เทพแงวจงจาเริน (หมิว-กัลยรักษ์ 63070007)

✨   นางสาวกัลยรักษ์ ชุบผา